Mer om auktorisationskraven

Om du vill veta mer och få ytterligare information om alla de krav som ställs på oss som auktoriserad
begravningsbyrå går du enklast in på förbundets hemsida och läser om auktorisation  Det finns ca 400 auktoriserade begravningsbyråer runtom i Sverige, vilket innebär att oavsett var i landet du
bor har du nära till en auktoriserad begravningsbyrå. Du är varmt välkommen närhelst du behöver vår hjälp.