Val av begravningsceremoni

Du är välkommen in till oss på Åstorp & Bjuvs Begravningsbyrå så hjälper vi dig förbereda allt som ska ordnas före, under och efter begravningen - oavsett vilka önskemål du har och vilken prisnivå du har tänkt dig.

En av de första saker du har att ta ställning till är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas.

Kyrklig begravning

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar. Vi kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter). I vissa fall har kommuner utsedda officianter som oftast kan åta sig uppdrag

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell.

Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur

Musik

En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper till att ordna dina musikönskemål. För att redan nu ge dig lite hjälp kan du söka efter musik och texter på vår inspirationssida.