Vid dödsfall

Hur gör jag nu?

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att känna osäkerhet och oro inför sådant som måste tas om hand inför en begravning. Du är därför varmt välkommen att vända dig till oss närhelst du vill. Vi kan försäkra dig om att vi har all den erfarenhet och all den kunskap som krävs för att du ska få det stöd och den hjälp du behöver.

För dig som vill läsa mer om allt som ska ordnas runt en begravning har vi tagit fram en skrift som heter ”Hur gör jag nu”. Du är varmt välkommen in att hämta den hos oss.

Dödsfall i hemmet

Vård i livets slutskede sker allt oftare i den sjukes hemmiljö, nära de anhöriga och med stöd av vård- och hemtjänstpersonal. För många ger det en större trygghet att få somna in i sin egen hemmiljö, omgiven av de närmaste. För andra kommer döden kanske plötsligt och oväntat, men ändå hemma.

Då ett naturligt dödsfall inträffat i bostaden kontaktar ni läkare, som kommer för att konstatera dödsfallet. Vid vård i livets slutskede kan den uppgiften vara delegerad till särskilt utbildad distriktssköterska.

Ni kontaktar oss på begravningsbyrån, för att komma överens om när och hur vi hämtar den avlidne. Hämtningen kan ske med kista och då transporteras den avlidne till närmaste bårhus som kyrkan upplåter eller så hämtar vi med bår och i de fallen kör vi endast till särskilda bårhus.

Dödsfall på äldreboende

Vid dödsfall på äldreboende hjälper personalen er med omhändertagandet av den avlidne.

Då ett naturligt dödsfall inträffat på äldreboende (särskilt boende) kontaktar personalen läkare eller distriktssköterska, som kommer för att konstatera dödsfallet.

Ni kontaktar oss på begravningsbyrån för att komma överens om när och hur vi hämtar den avlidne. Den avlidne förs sedan till bårhus.

Dödsfall på sjukhus

Vid dödsfall på sjukhus hjälper personalen er med omhändertagandet av den avlidne.

En läkare konstaterar dödsfallet. Vårdpersonal kan hjälpa till att tvätta och göra i ordning den avlidne. Om ni som anhöriga vill förbereds ni möjlighet till ett personligt avsked. Senare förs den avlidne till sjukhusets bårhus.

Dödsfall på grund av olycka och dylikt

Ett dödsfall kan komma plötsligt. En olycka i trafiken eller på arbetsplatsen, ett akut sjukdomstillstånd utanför bostaden eller liknande händelser.

I dessa fall är det inte alltid de närmast anhöriga som tar den första kontakten med läkare, ambulans eller polis. En läkare måste ut för att konstatera dödsfallet och tar även beslut om polisen behöver kontaktas. Polisen kan besluta om en rättsmedicinsk obduktion. Läkaren kan besluta om en klinisk obduktion. Den döde förs med ambulans eller begravningsbil till bårhus.

Ni kontaktar oss för råd och stöd och för att boka tid för besök på begravningsbyrån eller för ett hembesök, då vi tillsammans planerar för begravningen.

Personligt avsked

Det kan finnas ett behov att få ta ett personligt avsked. Vi avråder aldrig sådana önskemål. Det går att ordna ett personligt avsked nästan ända fram till tidpunkten för begravningen.

Har dödsfallet inträffat på sjukhus eller äldreboende kan personalen där hjälpa till.

Efter kistläggning förs kistan till en bisättningslokal i väntan på begravning. Även där kan vi arrangera ett personligt avsked.